سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معرفی کتاب

بسمه تعالی

معرفی کتاب:

درآمدی بر تفسیر علمی قرآن تالیف:محمد علی رضایی اصفهانی

کتاب مهارتهای زندگی تالیف دکتر حسین خنیفر

کتاب نسیم حیات (تفسیر قرآن کریم) تالیف استاد ابوالفضل بهرام پور


آیات علمی قرآن

بسمه تعالی

اعجاز علمی قرآن

موضوع:دریا وآبهای شور و شیرین

آیه 53 سوره فرقان:وهوالذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج وجعل بینهما برزخا و حجرا محجورا

ترجمه: و خداوند آن ذات قادری است که دو دریای شور وشیرین را در مجاورت هم قرار داد و بین آنها سدی و مانعی مقرر فرمود که آب آنها مخلوط نشوند.    


علم در قرآن

بسمه تعالی

سوره مومنون آیه 18:

و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض وانا علی ذهاب به لقادرون

ترجمه: و ما از آسمان ، به قدر کافی (و در حد لازم) آب فرو فرستادیم و در جایگاه های مخصوص آن (دریا، نهر و رودخانه) مستقر کردیم و قطعا ما به از بین بردن آن تواناییم.


علم در قرآن

بسمه تعالی

سوره مومنون آیه 19:

فانشانا لکم به جنات من نخیل واعناب لکم فیها فواکه کثیره ومنها تاکلون

ترجمه: و به برکت آب برای شما نخلستانها و تاکستانها پدید آوردیم و برای شما در باغها ، میوه های گوناگون و خوب و فراوان میروید که از آنها می خورید.


سوره مومنون آیه17

بسمه تعالی:

و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق و ما کنا عن الخلق غافلین

ترجمه طاهره صفار زاده: و ما بر فراز سر شما هفت منطقه آسمانی ( که ملائکه و اجرام سماوی در آنها هستند) خلق فرمودیم و ما از خلقت های خود هرگز غافل نبوده ایم.


آیات علمی قرآن

بسمه تعالی

سوره حج آیه 65:

الم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض و الفلک تجری فی البحر بامره و یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه ان الله بالناس لرووف رحیم

ترجمه طاهره صفارزاده:آیا دقت نکرده ای که چطور خداوند موجودات و اشیاء روی زمین را به تسخیر و تصرف شما درآورده؟ وکشتی (که شمارا به مقاصد گردش و تجارت این سو و آن سو می برد)به امر خداوند در حرکت است و اوست که آسمان را به قدرت تقدیر آنچنان نگاه داشته که تا خدا نخواهد روی زمین و روی سر شما نمی افتد و همانا خداوند نسبت به بندگانش صاحب شفقت و رافت است.

Do you not see that Allah has made subservient to you all that is on the earth? And the ships (by which you travel), glide in the seas by his command. And it is by the power of his ordainment that the sky is withheld from falling on the earth unless it be permitted by him. Verily, Allah is the Compassionate Merciful to the people.


باران در قرآن

بسمه تعالی

سوره حج آیه 63: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطیف خبیر

ترجمه طاهره صفار زاده: آیا ندیدی که چگونه خداوند از آسمان با بارانی که  نازل می فرماید ،زمین سبز وخرم میشود؟ همانا خداوند آن صاحب دقت آگاه از امور خلقت وخلق است.


اعجاز علمی قرآن

بسمه تعالی

سوره قصص آیه 73:

موضوع:شب و روز

و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون

و از رحمت پروردگار است که شب و روز را با هم برای شما قرار داد تا در شب استراحت کنید و در روز به کسب و کار و اداره امور بپردازید، و بر شماست که شکر گزار نعمتهای خداوند باشید.


علم در قرآن

بسمه تعالی

قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشی النشاه الاخره ان الله علی کل شی قدیر

ترجمه : بگو در زمین گردش کنید پس در خلقت موجودات زنده بنگرید(که چگونه آغاز شد) ، سپس به همان نحو جهان آخرت را خلق خواهد فرمود، قطعا خداوند بر هر چه اراده فرماید تواناست.